Posted on 23-04-2010
Filed Under (Nawilżanie) by admin

Jakie jest zadanie urządzeń do nawilżania powietrza?

Czym różni się nawilżanie adiabatyczne od izotermicznego?

Jakie są grupy urządzeń służących do nawilżania powietrza?

czytaj całość…

(0) Comments    Read More   

Na przestrzeni 150 lat nastąpiła ewolucja systemów grzewczych, powstały układy energooszczędne, ekonomiczne i ekologiczne.

czytaj całość…

(0) Comments    Read More   

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte informacje o materiałach stosowanych obecnie do wykonania filtrów powietrza, a także o budowie filtrów powietrza oraz podstawowe wymagania dotyczące odbioru instalacji zawierających filtry powietrza.
Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiwań użytkowników pomieszczeń oraz od wymagań związanych z bezpieczeństwem przeprowadzanego procesu badawczego lub przemysłowego. W wyniku zatrzymania zanieczyszczeń wewnątrz i na powierzchni filtrów powietrza najczęściej w sposób mechaniczny zostają z powietrza usunięte cząstki stałe. Natomiast substancje gazowe mogłyby być adsorbowane na filtrach węglowych, gdyby stosowanie tych filtrów było powszechne.

czytaj całość…

(0) Comments    Read More   
Posted on 30-03-2010
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

Wybierając rodzaj ogrzewania, należy w pierwszej kolejności uwzględnić dostępność paliwa, a następnie dokonać analizy kosztów zarówno inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych związanych z wybraną instalacją. Gaz ziemny dostarczany z sieci jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem – wygodnym w użytkowaniu, bezpiecznym, ale przede wszystkim tanim zarówno od strony inwestycji, jak i eksploatacji. Co zrobić jednak, jeśli linie przesyłowe gazu ziemnego omijają szerokim łukiem posesję inwestora, plany rozbudowy sieci są raczej odległe, wykonanie przyłącza wiąże się z wysokimi kosztami albo jest skutecznie utrudniane przez rozbudowaną biurokrację, a równie często przez życzliwych sąsiadów, którzy nie zgadzają się, aby przyłącze przebiegało przez ich posesję. W jaki sposób zapewnić ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w przypadku, gdy deweloper nie wywiązuje się z terminów podłączenia budynku do sieci… Tego typu problemów jest bardzo wiele. W przypadku braku dostępu do sieci gazowej, dobrą alternatywę stanowią instalacje na gaz płynny czy olej opałowy. W poniższym artykule dla przyjętych przez nas założeń przedstawimy koszty inwestycyjne i eksploatacyjne takich instalacji, a także niezbędne wymagania, systemy monitorowania zużycia paliwa i płatności.

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 30-03-2010
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

W przeciwieństwie do gazu płynnego instalacja zasilania olejem opałowym może znajdować się w piwnicy budynku. Zbiorniki umieszcza się wydzielonym pomieszczeniu – magazynie oleju lub w kotłowni. Zbiorniki mogą znajdować się w tym samym pomieszczeniu co kocioł, pod warunkiem, że łączna ich pojemność nie przekracza 1000l. Dodatkowo zbiorniki muszą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1m od kotła pod warunkiem ekranowania zbiornika od kotła ścianką murowaną o grubości min. 12cm i przekraczającą wymiary zbiorników o co najmniej 30cm w pionie i 60cm w poziomie. W większości domów jednorodzinnych brak jest wydzielonego magazynu oleju, stąd od razu wiadomo, jaka może być maksymalna pojemność zbiorników.

czytaj całość…

(0) Comments    Read More   

Ze względu na szeroki wachlarz dostępnych sposobów rozliczania się zarówno z kosztów inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych, szczególnie w przypadku instalacji na gaz płynny, ciężko jest przedstawić dokładne zestawienie kosztów.

Ze względu na szeroki wachlarz dostępnych sposobów rozliczania się zarówno z kosztów inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych, szczególnie w przypadku instalacji na gaz płynny, ciężko jest przedstawić dokładne zestawienie kosztów. W związku z tym zestawienie w tabeli zostało zawężone do dwóch przypadków – zakupu zbiornika na gaz na własność oraz dzierżawy, a w kosztach wykonania instalacji nie uwzględniono możliwych do otrzymania rabatów (ze względu na indywidualne podejście do klienta koszty mogą być bardzo różne).

czytaj całość…

(0) Comments    Read More   
Posted on 25-03-2010
Filed Under (Ogrzew. powietrzne, Wentylacja) by admin

W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie obiekt użyteczności publicznej, taki jak restauracja, kino czy też centrum handlowe, bez klimatyzacji. Instalacja klimatyzacyjna jest standardem w nowopowstających budynkach oraz pojawia się coraz częściej w obiektach modernizowanych. Jej zadaniem jest zapewnienie komfortu użytkownikom poprzez odpowiednie kształtowanie parametrów powietrza wewnątrz pomieszczeń, a ściślej wewnątrz strefy, w której w pomieszczeniu przebywają ludzie. Podstawowe czynniki wpływające na samopoczucie ludzi, to temperatura, wilgotność, stopień czystości oraz prędkość powietrza. Stopień czystości zależy m.in. od rodzaju filtracji powietrza zewnętrznego dostarczanego do pomieszczenia, temperatura i wilgotność regulowane mogą być w centrali klimatyzacyjnej, w urządzeniach znajdujących się w pomieszczeniu lub wbudowanych w sieć przewodów wentylacyjnych, prędkość powietrza utrzymana musi być przez zastosowanie odpowiedniego rozdziału powietrza oraz elementów wprowadzających powietrze – nawiewników.

czytaj całość…

(0) Comments    Read More   
Posted on 04-09-2009
Filed Under (Wentylacja) by admin

Wentylacja grawitacyjna jest łatwiejsza w zamontowaniu od mechanicznej – jednak w obu przypadkach można popełnić błędy. Spowodują one, że wentylacja nie będzie prawidłowa. Czego więc unikać przy montażu, a o czym trzeba koniecznie pamiętać?

Grawitacyjna

W domach jednorodzinnych w praktyce nie wykonuje się żadnych obliczeń w celu jej zaprojektowania. Cała trudność polega na ustaleniu miejsc, w których powinny się znaleźć kratki wentylacyjne, i wybudowaniu pionowych kanałów, z reguły o standardowych wymiarach wewnętrznych 14 x 14 cm. Robi się je najczęściej ze specjalnych pustaków, ewentualnie muruje ze zwykłej cegły.

czytaj całość…

(0) Comments    Read More   
Posted on 04-09-2009
Filed Under (Wentylacja) by admin

Każdy dom musi być wyposażony w instalację wentylacyjną. Dzięki niej do pomieszczeń jest dostarczany tlen do oddychania i do spalania paliw w urządzeniach grzewczych i kuchniach gazowych, a zanieczyszczenia powietrza powstające w pomieszczeniach, w tym wilgoć, są rozcieńczane i usuwane.

Standardem w polskich domach jest wentylacja grawitacyjna, ale w Europie Zachodniej coraz częściej zastępuje się ją wentylacją mechaniczną. U nas niewielkie zainteresowanie tym rozwiązaniem wynika przede wszystkim z utartej opinii, że jest to system bardzo drogi. Czy mimo to warto w niego zainwestować?

czytaj całość…

(0) Comments    Read More   
Posted on 04-09-2009
Filed Under (Klimatyzacja) by admin

Kompendium praktycznej wiedzy

Praca układu klimatyzacji

Nowe środki chłodnicze

Nieprzyjemny zapach powietrza z układu klimatyzacji

Źródła informacji technicznej i wiedzy o klimatyzacji

czytaj całość…

(0) Comments    Read More   
Posted on 04-09-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

W połowie lat 80-tych dział firmy Bosch Thermotechnik/Junkers jako pierwszy wprowadził na niemiecki rynek wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur. Wówczas ta chroniąca środowisko technika grzewcza nie była jeszcze popularna. Dziś nieco droższe, ale za to bardziej ekonomiczne w eksploatacji kondensacyjne urządzenia gazowe wyrobiły sobie na stałe wysoką pozycję wśród innych urządzeń grzewczych.

Rosnącą świadomość ekologiczną oraz chęć oszczędzenia dodatkowo zwiększają popyt na kondensacyjne urządzenia grzewcze.

czytaj całość….

(0) Comments    Read More   
Posted on 04-09-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

Zamiast montować instalację rozprowadzającą ciepłą wodę do grzejników, wystarczy ogrzewać dom, napełniając go po prostu ciepłym powietrzem.

Ogrzewanie powietrzne jest bardzo popularne w Kanadzie i USA, w Polsce ma zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Przeciwnicy obawiają się, że „dmuchająca” instalacja hałasuje, a krążące w domu powietrze unosi kurz i powoduje wędrówkę zapachów oraz bakterii z pomieszczenia do pomieszczenia.
A czym rozwiązanie to zyskuje zwolenników? Otóż w domu ogrzewanym ciepłym powietrzem nie ma grzejników, lecz tylko przewody ukryte w suficie lub lub podłodze. Rozprowadzane nimi ciepłe powietrze umożliwia błyskawiczne rozgrzanie wyziębionego domu i zapewnia jego wentylację.

czytaj całość…

(0) Comments    Read More   
Posted on 21-05-2009
Filed Under (Filtrowanie) by admin

Obserwując przebijające się przez kotarę promienie Słońca widzimy je jedynie dzięki unoszącym się w pomieszczeniu zanieczyszczeniom spotykanym na ich drodze. To co obserwujemy to tylko ok. 1% ogólnej ilości występujących zanieczyszczeń. Zdecydowana większość z nich jest niewidoczna gołym okiem i najbardziej dokuczliwa dla organizmu ludzkiego. Przenikają one bez problemu do płuc pozostając w nich na stałe bądź przechodząc do układu krążenia, W ten sposób drastycznie prawdopodobieństwo zapadania na różnego rodzaju choroby układu oddechowego i naczyniowego, wzrasta zagrożenie rozwoju nowotworów złośliwych.

czytaj całość….

(0) Comments    Read More   
Posted on 21-05-2009
Filed Under (Nawilżanie) by admin

Człowiek przez większą część swego życia przebywa w pomieszczeniach zamkniętych. Samopoczucie człowieka, jakość wypoczynku, czy wydajność pracy zależy od temperatury i składu powietrza. Przy użyciu odpowiednich urządzeń – niezależnie od warunków zewnętrznych – można utrzymywać optymalny dla samopoczucia mikroklimat.

czytaj całość….

(0) Comments    Read More   
Posted on 21-05-2009
Filed Under (Klimatyzacja) by admin

W budynkach z istniejącym systemem ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza komfortową i ekonomiczną centralną klimatyzację całego obiektu uzyskujemy przy minimalnym nakładzie finansowym. Do istniejącego systemu powietrznego dokładany jest jedynie moduł chłodzący, wykorzystujący wspólne elementy systemu. Schłodzone powietrze rozprowadzane jest dmuchawą pieca powietrznego, poprzez systemem kanałów wentylacyjnych, do poszczególnych pomieszczeń.

czytaj całość….

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

Ogrzewanie pow.miejscowe-przeglą…

czytaj całość…
.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

Ogrzewanie powietrzne centralne-przegląd…

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

Ogrzewanie powietrzne…

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

Ogrzewanie powietrzne można zainstalować w każdym domu o powierzchni powyżej 100 m2. Nie w każdym jednak domu można to zrobić z taką samą łatwością.

czytaj więcej…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Nawilżanie, Ogrzew. powietrzne) by admin

Ogrzewanie powietrzne znano już w starożytności – wnętrza ogrzewano ciepłym, nagrzanym słońcem powietrzem rozprowadzanym grawitacyjnie specjalnymi kanałami…

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

System ogrzewania powietrznego składa się z:

  • nadmuchowego kotła grzewczego
  • kanałów rozprowadzających
  • kratek nadmuchowych
  • czerpni zewnętrznej
  • czerpni wewnętrznej
  • automatyki
  • włókninowego filtra powietrza

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

Popularne w świecie, w Polsce wciąż jeszcze mało znane…

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne, Rekuperacja, Wentylacja) by admin

W naszym klimacie funkcja grzewcza jest zawsze na pierwszym planie. Instalując system ogrzewania myślimy o tym, by w zimie było nam ciepło. Najczęściej jednak zapominamy…

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

System ogrzewania powietrznego to rozwiązanie, które łączy w sobie dwie funkcje: utrzymuje odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach i zapewnia ich wentylację…

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 27-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

Odpowiednia temperatura w pomieszczeniach jest równie ważna co ich wentylacja. System ogrzewania powietrznego to rozwiązanie, które łączy w sobie obie te funkcje.

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   

W  tradycyjnych  centralnych  ogrzewaniach, podgrzewanym  medium  pośrednim  jest  woda, która rozprowadzana do grzejników nagrzewa je. Następnie grzejniki oddają energię cieplną do pomieszczeń. O ile w nowoczesnych ogrzewaniach wodnych czas nagrzania małej ilości wody w systemie i kaloryferach jest krótki, to sam proces przekazywania energii do pomieszczeń jest długi – wynosi od kilku do kilkunastu godzin. Oto najkrótsza zasada działania systemu ogrzewania wodnego.

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 27-04-2009
Filed Under (GWC, Ogrzew. powietrzne) by admin

Firma Heatec-Polska od 19 lat projektuje i realizuje systemy grzewcze z  nadmuchem ciepłego powietrza, układy klimatyzacji i wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, wykorzystując amerykańskie urządzenia  firmy  RHEEM. Specjalizujemy się w instalacjach grzewczych  powietrznych  domów  jednorodzinnych,  ale także profesjonalnie wykonujemy systemy grzewcze i wentylacyjne w obiektach użyteczności publicznej.

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 27-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne, Wentylacja) by admin

Sprawną wentylację, dającą możliwość czerpania świeżego powietrza bez otwierania okien daje ogrzewanie powietrzne…

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 27-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne, Rekuperacja) by admin

Oszczędne gospodarowanie zasobami energii staje się we współczesnym świecie koniecznością i obowiązkiem. Od wielu lat profesorowie najlepszych uczelni, na całym świecie, pracują nad coraz lepszymi urządzeniami, które będą racjonalnie zużywać zasoby energii, a także odzyskiwać wcześniej wyprodukowaną energię w późniejszych procesach. Równocześnie stosowanie energooszczędnych rozwiązań w budownictwie indywidualnym doprowadziło do dramatycznego pogorszenia jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Szczelna stolarka okienna likwiduje swobodną infiltrację powietrza zewnętrznego.

czytaj całość ….

(0) Comments    Read More   
Posted on 27-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne, Wentylacja) by admin

W projektach energooszczędnych budynków często zapomina się, że będą w nich mieszkać ludzie potrzebujący odpowiedniej ilości świeżego powietrza do zdrowego życia. Potem okazuje sie, że samopoczucie mieszkańców jest bardzo złe, a poprawienie go wymaga albo dodatkowych nakładów finansowych na modernizacje, albo zwiększonego zużycia energii na wentylację. Dlatego już na etapie projektu domu należy uwzględnić zastosowanie w nim energooszczędnej wentylacji.

czytaj całość…


.

(0) Comments    Read More