Budynek jednorodzinny z GWC pod garażem.

Firma Heatec-Polska od 19 lat projektuje i realizuje systemy grzewcze z  nadmuchem ciepłego powietrza, układy klimatyzacji i wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, wykorzystując amerykańskie urządzenia  firmy  RHEEM. Specjalizujemy się w instalacjach grzewczych  powietrznych  domów  jednorodzinnych,  ale także profesjonalnie wykonujemy systemy grzewcze i wentylacyjne w obiektach użyteczności publicznej.

HEATEC-POLSKA / TANIA KLIMA Budynek jednorodzinny z GWC pod garażem

HEATEC-POLSKA / TANIA KLIMA Budynek jednorodzinny z GWC pod garażem

Projektowane i realizowane przez nas powietrzne systemy grzewcze mogą  być wzbogacone  o  systemowe  moduły  realizujące funkcje: nawilżania, oczyszczania elektrostatycznego  powietrza nawiewanego, czy klimatyzację. Od kilku lat proponujemy naszym klientom wzbogacanie podstawowego  systemu  grzewczego  nadmuchem ciepłego powietrza i po przejęciu  przez  gruntowy  wymiennik  ciepła, który jest alternatywą stosowania systemowych modułów.
Gruntowe wymienniki ciepła zapewniają dopływ do budynku świeżego powietrza o stabilnych parametrach w ciągu całego roku. W okresie zimowym powietrze jest wstępnie ogrzewane i nawilżane (nawilżanie tylko w GWC  żwirowym). Tak przygotowane powietrze chroni rekuperator lub piec przed zamrożeniem oraz ogranicza  negatywny  wpływ  suchego powietrza  na śluzówki.  W  okresie  letnim zaś GWC schładza i osusza powietrze,dzięki czemu w upalne dni, można w  wyraźny  sposób  poprawić  warunki mikroklimatu w domu.
Dodatkową  zaletą żwirowego GWC są jego właściwości  filtracyjne.  Duża  ilość  żwiru  działa  jak  naturalny filtr,  zatrzymując  kurz i pył występujący w  powietrzu zewnętrznym.
Oferujemy projekt  wykonawczy  GWC(na bazie wytycznych firmy TANIA KLI-MA), osprzęt  wspomagający  pracę  wymiennika, podłączenie GWC do systemu grzewczego i nadzór nad realizacją.
W jednej z naszych realizacji wykorzystaliśmy na budowę GWC wykop pod garaż (powierzchnia garażu 30 m2). Zastosowaliśmy tu dwukomorowyGWC.  Długość poziomych przewodów doprowadzających powietrze do pieca nadmuchowego wynosi 2×4 m, zamontowane w odległości 5 m od siebie. Pomiędzy nimi umieszczony zosta kanał poziomy zasycający świeże powietrze z czerpnią zewnętrzną na ścianie garażu. Przewody poziome wykonano z PVC średnicy 250 mm, kolektory pionowe zaś z rur drenarskich PVC średnicy 180 mm.

ogrzewanie-powietrzne-wspolpraca-gwc_02

Poziome  przewody  połączone  zostały  ze sobą kształtkami i poziomymi odcinkami rur  zaopatrzonymi  w  przepustnice  z  siłownikami. Doprowadzenie do pieca jednym przewodem ze wspomagającym wentylatorem kanałowym średnicy 250 mm. Automatyka  z  nastawą  czasową  zamyka jedną  komorę  wymiennika,  otwierając drugą  na  przemian  co  12  godzin.  Jedna komora akumuluje stabilną temperaturę w gruncie, złoże żwirowe drugiej komorze oddaje zakumulowaną energię cieplną do nadmuchowego systemu grzewczego. Po dwóch sezonach eksploatacji opisanego  GWC  można  podsumować,  że w skuteczny sposób realizowane jest:
• schładzanie budynku w upalne dni,
• wspomaganie regulacji wilgotności w budynku przez cały rok,
• dogrzewanie powietrza wentylacyjnego zimą,
• filtracja wstępna powietrza,
• ochrona urządzeń wewnętrznych przed zamrożeniem.

Źródło: polskiinstalator.com.pl