Klimatyzacja

W budynkach z istniejącym systemem ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza komfortową i ekonomiczną centralną klimatyzację całego obiektu uzyskujemy przy minimalnym nakładzie finansowym. Do istniejącego systemu powietrznego dokładany jest jedynie moduł chłodzący, wykorzystujący wspólne elementy systemu. Schłodzone powietrze rozprowadzane jest dmuchawą pieca powietrznego, poprzez systemem kanałów wentylacyjnych, do poszczególnych pomieszczeń.

W skład modułu chłodzącego wchodzą:

* agregat skraplający (sprężarka)-instalowany na zewnątrz budynku
* parownik (chłodnica)-instalowany w kanale rozprowadzającym powietrze, przy piecu nadmuchowym
* przewody z czynnikiem chłodzącym.

sprężarka sprężarka sprężarka

Nadmuchowy system grzewczy można doposażyć w centralną klimatyzację nawet po wielu latach jego użytkowania.

Źródło: www.heatec-polska.pl