Nawilżanie

Człowiek przez większą część swego życia przebywa w pomieszczeniach zamkniętych. Samopoczucie człowieka, jakość wypoczynku, czy wydajność pracy zależy od temperatury i składu powietrza. Przy użyciu odpowiednich urządzeń – niezależnie od warunków zewnętrznych – można utrzymywać optymalny dla samopoczucia mikroklimat.
Najbardziej – oprócz temperatury – odczuwalna jest wilgotność względna powietrza. Zbyt niska wilgotność powoduje wysychanie błon śluzowych i skóry oraz złe samopoczucie. Wilgotność za wysoka stwarza poczucie duszności.
Optymalne warunki życia panują przy temperaturze pomieszczenia 20oC – 22oC i wilgotności względnej 40% – 60%.

Ponieważ w okresie zimowym para wodna znajdująca się w powietrzu zewnętrznym ulega wymrożeniu, suche powietrze zewnętrzne dostające się do wewnątrz wymaga nawilżenia. Im niższa temperatura zewnętrzna, tym więcej wody należy odparować dla zapewnienia optymalnego komfortu. W ogrzewaniach nadmuchowych do kontroli nad wilgotnością są przeznaczone centralne moduły, samoczynnie dozujące wodę z sieci wodociągowej i wyposażone w czujnik wilgotności.
Nie zawsze jest jednak możliwe utrzymanie najlepszej dla zdrowia i samopoczucia wilgotności. Ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej na powierzchni zimnych okien lub nawet ścian budynku ustalono na podstawie wieloletnich doświadczeń optymalny zakres wilgotności względnej w zależności od temperatury zewnętrznej. Stanowi on kompromis pomiędzy potrzebami człowieka a wytrzymałością materiałów budowlanych. Zalecane parametry znajdują się w tabeli poniżej.

Tabela zalecanej wilgotności względnej dla wybranych temperatur zewnętrznych.

Lp. Temperatura zewnętrzna
[oC]
Zalecana wilgotność względna
[%]
1. +4 45
2. +1 40
3. -7 35
4. -12 30
5. -18 25
6. -23 20
7. -28 15

Centralny nawilżacz powietrza jest przeznaczony do współpracy z centralnym ogrzewaniem nadmuchowym i częściowo korzysta z podzespołów nagrzewnicy gazowej lub dmuchawy elektrycznej. Część powietrza nadmuchiwanego skierowana jest do nawilżacza i przechodzi przez metalowy parownik pokryty porowatą warstwą mineralną. Parownik jest zwilżany wodą wodociągową przez szereg dyszy w górnej części nawilżacza, następnie woda grawitacyjnie zrasza całą powierzchnię parownika. Nadmiar wody wraz z zanieczyszczeniami, które osiadają na parowniku, spływa do kanalizacji. Woda jest dostarczana do nawilżacza przez zawór elektromagnetyczny na sygnał z  wilgotnościomierza. Do nawilżacza można dostarczać zarówno ciepłą, jak i zimną wodę.

Źródło: www.heatec.sosnowiec.pl


.