Ogrzewanie nadmuchowe – całoroczna kontrola nad klimatem.

W  tradycyjnych  centralnych  ogrzewaniach, podgrzewanym  medium  pośrednim  jest  woda, która rozprowadzana do grzejników nagrzewa je. Następnie grzejniki oddają energię cieplną do pomieszczeń. O ile w nowoczesnych ogrzewaniach wodnych czas nagrzania małej ilości wody w systemie i kaloryferach jest krótki, to sam proces przekazywania energii do pomieszczeń jest długi – wynosi od kilku do kilkunastu godzin. Oto najkrótsza zasada działania systemu ogrzewania wodnego. Zamiast podnosić temperaturę wody można bezpośrednio podgrzewać powietrze i wdmuchiwać je do pomieszczeń poprzez system kanałów wentylacyjnych. Tak działa ogrzewanie nadmuchowe – bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W Polsce tylko niektóre budynki wyposażone są w ten nowoczesny system grzewczy.

Zasada działania ogrzewania nadmuchowego domu jednorodzinnego (rys.1)
Powietrze zanim trafi do pieca nadmuchowego  (gazowego,  olejowego,  elektrycznego), przechodzi przez czerpnię wewnętrzną lub zewnętrzną i filtr włókninowy – urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Czerpnia zewnętrzna dostarcza świeże powietrze i miesza je w żądanej przez użytkownika ilości, z ochłodzonym powietrzem powracającym (przez czerpnię wewnętrzną) z ogrzanych pomieszczeń . Następnie powietrze ogrzewa się w wymienniku pieca i rozprowadzane jest systemem  kanałów  wentylacyjnych,  zakończonych kratkami nadmuchowymi z przepustnicami do poszczególnych  pomieszczeń .  Przepustnice  na kratkach służą do regulacji ilości wypływu powietrza. Ze względu na fakt, że nadmuchy powietrza lokalizowane są w poszczególnych pomieszczeniach   wzdłuż   ścian   zewnętrznych, a czerpnia wewnętrzna w centralnej części budynku,  nadmuchiwane  powietrze  miesza  się i cyrkuluje. Nie występują więc lokalne różnice w temperaturze, co pozwala na otrzymanie komfortu cieplnego. Ewentualna nadwyżka powietrza w domu usuwana jest istniejącymi przewodami  instalacji  grawitacyjnej.  Czas  rozruchu ogrzewania powietrznego wynosi w praktyce od kilku do kilkunastu minut. Pozwala to na skrócenie  czasu  ogrzewania  obiektu.  Do  sterowania pracą pieca nadmuchowego służy termoregulator programowalny. Dzięki niemu w ogrzewanym obiekcie utrzymywana jest żądana zaprogramowana  temperatura.  System  nadmuchowy umożliwia pełną wentylację obiektu, wykorzystując  czerpnię  zewnętrzną.  Może  pracować w recyrkulacji lub przy użyciu świeżego powietrza,  którego  jest  w  stanie  wymienić  około 2-3 tys. m3 w ciągu godziny. Bywa to bardzo przydatne przy  złych warunkach atmosferycznych lub w czasie przebywania dużej grupy osób w pomieszczeniach. System nadmuchowy można wyposażyć w filtrowanie, nawilżanie i chłodzenie powietrza.

Filtrowanie powietrza
Każdorazowo przed wejściem do pieca nadmuchowego  powietrze  przedostaje  się  przez filtr włókninowy, którego zadaniem jest wyłapywanie zanieczyszczeń . Dodatkowo instalowany jonizację  powietrza  oraz  eliminuje  najmniejsze zanieczyszczenia (do 0,0001 mm), takie jak wirusy, bakterie, roztocza, dym papierosowy, kuchenny,  substancje  smoliste,  pyłki  alergenne, które są niemożliwe do usunięcia przy użyciu filtrów mechanicznych.

Nawilżanie powietrza
Przy ogrzewaniu powietrzem stosowane są proste bezobsługowe i skuteczne urządzenia do nawilżania powietrza. Centralny nawilżacz powietrza montowany jest na głównym kanale rozprowadzającym ogrzane powietrze. Gwarantuje on automatyczną kontrolę wilgotności w całym obiekcie. Tak więc w domach z ogrzewaniem powietrznym nie istnieje problem suchego powietrza,  znany  użytkownikom  wodnej  instalacji grzewczej. Stosowane przy centralnych ogrzewaniach grzejnikowych sposoby nawilżania powietrza przez zawieszenie lub ustawienie na grzejnikach pojemników z wodą można porównać pod względem  skuteczności  do  noszenia  wody  ze studni przy użyciu szklanki.

Chłodzenie powietrza
Chłodzenie pozwala na komfortową i ekonomiczną klimatyzację całego obiektu przy minimalnym nakładzie finansowym, jako że dodawany jest jedynie moduł chłodzący do już istniejącego systemu, wykorzystując jego wspólne elementy.

Projekt i wykonanie
Projektem i wykonawstwem systemu ogrzewania nadmuchowego powinny zajmować się wyłącznie  wyspecjalizowane  firmy.  Wiodącą  firmą w tej dziedzinie jest Heatec – importer amerykańskich  kondensacyjnych  nagrzewnic  nadmuchowych Rheem. Projekt instalacji powietrznej powinien powstawać równocześnie z projektem całego domu. Możliwe jest również wykonanie ogrzewania powietrznego w już istniejącym budynku. Zastosowanie  systemu  nadmuchowego  umożliwia lepszą aranżację wnętrz. Brak grzejników pozostawia więcej miejsca do wykorzystania, a nawet najpiękniejsze kaloryfery nie są ozdobą, raczej skupiskiem kurzu. Ze względu na brak wody w instalacji, rur, zaworów, grzejników czy złączek, które są potencjalnymi  źródłami  nieszczelności  –  jest znacznie bardziej niezawodne od ogrzewania wodnego. Żaden z elementów nie jest narażony na korozję, zamarzanie, odkładanie kamienia ani prze- cieki. Sprawność ogrzewania nie ulega zmianie nawet po kilkudziesięciu latach.

Oszczędność
Po pierwsze oszczędność wynika z wysokiej sprawności urządzeń nadmuchowych. W piecach powietrznych  spaliny  są  chłodzone  powietrzem o temperaturze pokojowej. W porównywalnych nagrzewnicach  wodnych,  woda  chłodząca  wymiennik (powracająca z grzejników) ma tempera- turę 40 – 60°C. Piece powietrzne są w stanie schłodzić spaliny do temperatury 25 – 40°C, zatrzymu- jąc więcej ciepła w budynku. Po drugie – sprawność urządzeń grzewczych badana jest w czasie ich pracy. W okresie postoju wymiennik kotła wodnego ogrzewa powietrze i ucieczkę ciepła przez komin. Przy ponownym włączeniu piec musi rozgrzać wystudzoną wodę. Im dłuższe okresy postoju, im niższa temperatura zewnętrzna, tym straty są większe. W urządzeniach powietrznych po wyłączeniu palników reszta ciepła jest wdmuchiwana przed zatrzymaniem wentylatora. Wymiennik ciepła ma temperaturę pokojową.  Powyższego  zjawiska  nie  podaje  się w katalogach urządzeń, jest ono bowiem widoczne dopiero przy porównaniu sezonowych rachunków za energię.

Ogrzewanie nadmuchowe

Rys 1. Zasada działania ogrzewania nadmuchowego domu jednorodzinnego:

1.   piec gazowy kondensacyjny, olejowy lub elektryczny Rheem,
2.   elektrostatyczny filtr powietrza,
3.   chłodnica klimatyzatora Rheem,
4.   nawilżacz powietrza,
5.   filtr włókninowy,
6.   czerpnia zewnętrzna powietrza,
7.   sprężarka klimatyzatora,
8.   programator z termostatem,
9.   komin systemowy,
10. kanał ciepłego powietrza,
11. czerpnia wewnętrzna,
12. kanał „zetowy“ świeżego powietrza

Po trzecie oszczędność wynika również z samego sposobu rozprowadzania ciepła. Bezpośredni nadmuch ciepłego powietrza powoduje wyjątkową dynamikę, co pozwala na bardzo szybkie rozgrzewanie pomieszczeń i wprowadzanie chwilowych zmian temperatury. Skrócenie czasu rozgrzewania lub całkowite wyłączenie ogrzewaniana na kilka godzin (system nie zamarza) daje w skali roku olbrzymie oszczędności (nawet 60%), zwłaszcza w budynkach o dużej kubaturze. System pozwala na zaprogramowanie temperatury w nocy i w ciągu dnia wg upodobań użytkownika. Ogrzewanie nadmuchowe  charakteryzuje  się  równomiernym rozkładem temperatur, co umożliwia utrzymanie niższej średniej temperatury pomieszczeń. Podsumowując, ogrzewanie nadmuchowe jako jedyny system ogrzewania centralnego gwarantuje całkowitą,   całoroczną  kontrolę  nad  klimatem.

Źródło: „Budujemy Dom”

.