Olej opałowy czy gaz płynny – porównanie zbiorcze

Ze względu na szeroki wachlarz dostępnych sposobów rozliczania się zarówno z kosztów inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych, szczególnie w przypadku instalacji na gaz płynny, ciężko jest przedstawić dokładne zestawienie kosztów.
Anna Królak – POLSKI INSTALATOR 2/2008

Ze względu na szeroki wachlarz dostępnych sposobów rozliczania się zarówno z kosztów inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych, szczególnie w przypadku instalacji na gaz płynny, ciężko jest przedstawić dokładne zestawienie kosztów. W związku z tym zestawienie w tabeli zostało zawężone do dwóch przypadków – zakupu zbiornika na gaz na własność oraz dzierżawy, a w kosztach wykonania instalacji nie uwzględniono możliwych do otrzymania rabatów (ze względu na indywidualne podejście do klienta koszty mogą być bardzo różne).
Instalacja na gaz płynny – szacunkowe zestawienie kosztów brutto w zł
Od strony kosztów inwestycyjnych zdecydowanie lepiej wypada instalacja na olej opałowy. Koszty te (ok. 3000 zł) są niższe nawet w porównaniu z wykonaniem samych prac ziemnych i instalacji w przypadku instalacji na gaz płynny z wykorzystaniem opcji dzierżawy (ok. 4000 zł). Sytuacja jest odwrotna w przypadku kosztów eksploatacyjnych. Decyzja jest prosta, gdy w okolicy w ciągu kilku najbliższych lat przewiduje się rozbudowy sieci gazowej. Wtedy najlepiej wydzierżawić naziemny zbiornik na gaz płynny albo wypożyczyć go za kaucją.
Instalacja na olej opałowy – szacunkowe zestawienie kosztów brutto w zł
Bez deklaracji zużycia gazu w każdej chwili można odstąpić od umowy, a zmiana instalacji z gazu płynnego na ziemny wymaga niewielkich przeróbek, a tym samym i kosztów. Zarówno dostawcy gazu płynnego, jak i oleju opałowego dysponują rozbudowaną siecią dystrybucyjną, stąd dostępność paliwa rzadko decyduje o wyborze instalacji. O atrakcyjności sposobu ogrzewania świadczy również jego wygoda, bezpieczeństwo i niezawodność. Tu obydwa systemy wypadają porównywalnie.
Zarówno gaz płynny, jak i olej wymagają magazynowania znacznych ilości paliwa. Niedogodności związane z montażem zbiorników na gaz, dostawcy starają się zniwelować bardzo elastycznym podejściem do rozliczeń. Wybór dodatkowo utrudniają ciągłe zmiany cen paliw, a także różnorodność oferowanych i zachwalanych rozwiązań technologicznych. Jeszcze kilka lat temu olej opałowy był stosunkowo tani, ale obecnie po serii podwyżek coraz mniej inwestorów rozważa jego zastosowanie.
Pamiętajmy też, że nowoczesne kotły gazowe przystosowane są do spalania i gazu ziemnego, i gazu płynnego. Tak więc, jeśli w przyszłości zamierzamy podłączyć nasz budynek do sieci gazowej nie będziemy musieli nie tylko wymieniać kotła, ale nawet robić żadnych przeróbek w kotłowni, co niestety czeka nas, gdy mamy kotłownię olejową (zakupić trzeba będzie zupełnie nowe urządzenie grzewcze i zmodernizować kotłownię). W ostatecznej decyzji pośpiech nie jest wskazany, trzeba na spokojnie przeanalizować sytuację inwestora i rozejrzeć się w dostępnych rozwiązaniach, których nawet w ramach jednego rodzaju instalacji jest bardzo wiele.
Anna Królak
Źródło: www.polskiinstalator.com.pl

.