Na przestrzeni 150 lat nastąpiła ewolucja systemów grzewczych, powstały układy energooszczędne, ekonomiczne i ekologiczne.

czytaj całość…

(0) Comments    Read More   
Posted on 30-03-2010
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

Wybierając rodzaj ogrzewania, należy w pierwszej kolejności uwzględnić dostępność paliwa, a następnie dokonać analizy kosztów zarówno inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych związanych z wybraną instalacją. Gaz ziemny dostarczany z sieci jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem – wygodnym w użytkowaniu, bezpiecznym, ale przede wszystkim tanim zarówno od strony inwestycji, jak i eksploatacji. Co zrobić jednak, jeśli linie przesyłowe gazu ziemnego omijają szerokim łukiem posesję inwestora, plany rozbudowy sieci są raczej odległe, wykonanie przyłącza wiąże się z wysokimi kosztami albo jest skutecznie utrudniane przez rozbudowaną biurokrację, a równie często przez życzliwych sąsiadów, którzy nie zgadzają się, aby przyłącze przebiegało przez ich posesję. W jaki sposób zapewnić ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w przypadku, gdy deweloper nie wywiązuje się z terminów podłączenia budynku do sieci… Tego typu problemów jest bardzo wiele. W przypadku braku dostępu do sieci gazowej, dobrą alternatywę stanowią instalacje na gaz płynny czy olej opałowy. W poniższym artykule dla przyjętych przez nas założeń przedstawimy koszty inwestycyjne i eksploatacyjne takich instalacji, a także niezbędne wymagania, systemy monitorowania zużycia paliwa i płatności.

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 30-03-2010
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

W przeciwieństwie do gazu płynnego instalacja zasilania olejem opałowym może znajdować się w piwnicy budynku. Zbiorniki umieszcza się wydzielonym pomieszczeniu – magazynie oleju lub w kotłowni. Zbiorniki mogą znajdować się w tym samym pomieszczeniu co kocioł, pod warunkiem, że łączna ich pojemność nie przekracza 1000l. Dodatkowo zbiorniki muszą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1m od kotła pod warunkiem ekranowania zbiornika od kotła ścianką murowaną o grubości min. 12cm i przekraczającą wymiary zbiorników o co najmniej 30cm w pionie i 60cm w poziomie. W większości domów jednorodzinnych brak jest wydzielonego magazynu oleju, stąd od razu wiadomo, jaka może być maksymalna pojemność zbiorników.

czytaj całość…

(0) Comments    Read More   

Ze względu na szeroki wachlarz dostępnych sposobów rozliczania się zarówno z kosztów inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych, szczególnie w przypadku instalacji na gaz płynny, ciężko jest przedstawić dokładne zestawienie kosztów.

Ze względu na szeroki wachlarz dostępnych sposobów rozliczania się zarówno z kosztów inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych, szczególnie w przypadku instalacji na gaz płynny, ciężko jest przedstawić dokładne zestawienie kosztów. W związku z tym zestawienie w tabeli zostało zawężone do dwóch przypadków – zakupu zbiornika na gaz na własność oraz dzierżawy, a w kosztach wykonania instalacji nie uwzględniono możliwych do otrzymania rabatów (ze względu na indywidualne podejście do klienta koszty mogą być bardzo różne).

czytaj całość…

(0) Comments    Read More   
Posted on 25-03-2010
Filed Under (Ogrzew. powietrzne, Wentylacja) by admin

W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie obiekt użyteczności publicznej, taki jak restauracja, kino czy też centrum handlowe, bez klimatyzacji. Instalacja klimatyzacyjna jest standardem w nowopowstających budynkach oraz pojawia się coraz częściej w obiektach modernizowanych. Jej zadaniem jest zapewnienie komfortu użytkownikom poprzez odpowiednie kształtowanie parametrów powietrza wewnątrz pomieszczeń, a ściślej wewnątrz strefy, w której w pomieszczeniu przebywają ludzie. Podstawowe czynniki wpływające na samopoczucie ludzi, to temperatura, wilgotność, stopień czystości oraz prędkość powietrza. Stopień czystości zależy m.in. od rodzaju filtracji powietrza zewnętrznego dostarczanego do pomieszczenia, temperatura i wilgotność regulowane mogą być w centrali klimatyzacyjnej, w urządzeniach znajdujących się w pomieszczeniu lub wbudowanych w sieć przewodów wentylacyjnych, prędkość powietrza utrzymana musi być przez zastosowanie odpowiedniego rozdziału powietrza oraz elementów wprowadzających powietrze – nawiewników.

czytaj całość…

(0) Comments    Read More   
Posted on 04-09-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

W połowie lat 80-tych dział firmy Bosch Thermotechnik/Junkers jako pierwszy wprowadził na niemiecki rynek wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur. Wówczas ta chroniąca środowisko technika grzewcza nie była jeszcze popularna. Dziś nieco droższe, ale za to bardziej ekonomiczne w eksploatacji kondensacyjne urządzenia gazowe wyrobiły sobie na stałe wysoką pozycję wśród innych urządzeń grzewczych.

Rosnącą świadomość ekologiczną oraz chęć oszczędzenia dodatkowo zwiększają popyt na kondensacyjne urządzenia grzewcze.

czytaj całość….

(0) Comments    Read More   
Posted on 04-09-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

Zamiast montować instalację rozprowadzającą ciepłą wodę do grzejników, wystarczy ogrzewać dom, napełniając go po prostu ciepłym powietrzem.

Ogrzewanie powietrzne jest bardzo popularne w Kanadzie i USA, w Polsce ma zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Przeciwnicy obawiają się, że „dmuchająca” instalacja hałasuje, a krążące w domu powietrze unosi kurz i powoduje wędrówkę zapachów oraz bakterii z pomieszczenia do pomieszczenia.
A czym rozwiązanie to zyskuje zwolenników? Otóż w domu ogrzewanym ciepłym powietrzem nie ma grzejników, lecz tylko przewody ukryte w suficie lub lub podłodze. Rozprowadzane nimi ciepłe powietrze umożliwia błyskawiczne rozgrzanie wyziębionego domu i zapewnia jego wentylację.

czytaj całość…

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

Ogrzewanie pow.miejscowe-przeglą…

czytaj całość…
.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

Ogrzewanie powietrzne centralne-przegląd…

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

Ogrzewanie powietrzne…

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

Ogrzewanie powietrzne można zainstalować w każdym domu o powierzchni powyżej 100 m2. Nie w każdym jednak domu można to zrobić z taką samą łatwością.

czytaj więcej…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Nawilżanie, Ogrzew. powietrzne) by admin

Ogrzewanie powietrzne znano już w starożytności – wnętrza ogrzewano ciepłym, nagrzanym słońcem powietrzem rozprowadzanym grawitacyjnie specjalnymi kanałami…

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

System ogrzewania powietrznego składa się z:

  • nadmuchowego kotła grzewczego
  • kanałów rozprowadzających
  • kratek nadmuchowych
  • czerpni zewnętrznej
  • czerpni wewnętrznej
  • automatyki
  • włókninowego filtra powietrza

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

Popularne w świecie, w Polsce wciąż jeszcze mało znane…

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne, Rekuperacja, Wentylacja) by admin

W naszym klimacie funkcja grzewcza jest zawsze na pierwszym planie. Instalując system ogrzewania myślimy o tym, by w zimie było nam ciepło. Najczęściej jednak zapominamy…

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

System ogrzewania powietrznego to rozwiązanie, które łączy w sobie dwie funkcje: utrzymuje odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach i zapewnia ich wentylację…

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 27-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

Odpowiednia temperatura w pomieszczeniach jest równie ważna co ich wentylacja. System ogrzewania powietrznego to rozwiązanie, które łączy w sobie obie te funkcje.

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   

W  tradycyjnych  centralnych  ogrzewaniach, podgrzewanym  medium  pośrednim  jest  woda, która rozprowadzana do grzejników nagrzewa je. Następnie grzejniki oddają energię cieplną do pomieszczeń. O ile w nowoczesnych ogrzewaniach wodnych czas nagrzania małej ilości wody w systemie i kaloryferach jest krótki, to sam proces przekazywania energii do pomieszczeń jest długi – wynosi od kilku do kilkunastu godzin. Oto najkrótsza zasada działania systemu ogrzewania wodnego.

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 27-04-2009
Filed Under (GWC, Ogrzew. powietrzne) by admin

Firma Heatec-Polska od 19 lat projektuje i realizuje systemy grzewcze z  nadmuchem ciepłego powietrza, układy klimatyzacji i wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, wykorzystując amerykańskie urządzenia  firmy  RHEEM. Specjalizujemy się w instalacjach grzewczych  powietrznych  domów  jednorodzinnych,  ale także profesjonalnie wykonujemy systemy grzewcze i wentylacyjne w obiektach użyteczności publicznej.

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 27-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne, Wentylacja) by admin

Sprawną wentylację, dającą możliwość czerpania świeżego powietrza bez otwierania okien daje ogrzewanie powietrzne…

czytaj całość…

.

(0) Comments    Read More   
Posted on 27-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne, Rekuperacja) by admin

Oszczędne gospodarowanie zasobami energii staje się we współczesnym świecie koniecznością i obowiązkiem. Od wielu lat profesorowie najlepszych uczelni, na całym świecie, pracują nad coraz lepszymi urządzeniami, które będą racjonalnie zużywać zasoby energii, a także odzyskiwać wcześniej wyprodukowaną energię w późniejszych procesach. Równocześnie stosowanie energooszczędnych rozwiązań w budownictwie indywidualnym doprowadziło do dramatycznego pogorszenia jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Szczelna stolarka okienna likwiduje swobodną infiltrację powietrza zewnętrznego.

czytaj całość ….

(0) Comments    Read More   
Posted on 27-04-2009
Filed Under (Ogrzew. powietrzne, Wentylacja) by admin

W projektach energooszczędnych budynków często zapomina się, że będą w nich mieszkać ludzie potrzebujący odpowiedniej ilości świeżego powietrza do zdrowego życia. Potem okazuje sie, że samopoczucie mieszkańców jest bardzo złe, a poprawienie go wymaga albo dodatkowych nakładów finansowych na modernizacje, albo zwiększonego zużycia energii na wentylację. Dlatego już na etapie projektu domu należy uwzględnić zastosowanie w nim energooszczędnej wentylacji.

czytaj całość…


.

(0) Comments    Read More