Posted on 30-03-2010
Filed Under (Ogrzew. powietrzne) by admin

W przeciwieństwie do gazu płynnego instalacja zasilania olejem opałowym może znajdować się w piwnicy budynku. Zbiorniki umieszcza się wydzielonym pomieszczeniu – magazynie oleju lub w kotłowni. Zbiorniki mogą znajdować się w tym samym pomieszczeniu co kocioł, pod warunkiem, że łączna ich pojemność nie przekracza 1000l. Dodatkowo zbiorniki muszą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1m od kotła pod warunkiem ekranowania zbiornika od kotła ścianką murowaną o grubości min. 12cm i przekraczającą wymiary zbiorników o co najmniej 30cm w pionie i 60cm w poziomie. W większości domów jednorodzinnych brak jest wydzielonego magazynu oleju, stąd od razu wiadomo, jaka może być maksymalna pojemność zbiorników.

czytaj całość…

(0) Comments    Read More   

Comments are closed.